Chuyển Khoản

Đặc tính và tiện ích của dịch vụ:

- Tiền được chuyển tự động vào tài khoản của người nhận.

- Nhận tiền nhanh chóng sau 5 phút từ khi giao dịch được duyệt.

Cách thức nhận tiền

- Người nhận tiền phải có tài khoản nhận tiền ngoại tệ tại ngân hàng

- Quý vị không phải làm bất cứ thủ tục nào để nhận tiền

Call +1- (855) 886-6663

Trợ giúp 24/7