THÔNG BÁO KHIẾU NẠI TỪ KHÁCH HÀNG

TEXAS


Nếu có câu hỏi, phàn nàn về dịch vụ của VCB Money, Inc. (TIN NGHIA TNMONEX),
có thể liên lạc: Trợ giúp khách hàng TNMONEX: 1-855-886-6663
hoặc email customerservice@tnmonex.com;
Hoặc, State Regulatory Agency:
Texas Department of Banking,
2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705,
1-877-276-5554 (số miễn phí), www.dob.texas.gov.
hoặc Consumer Protection Bureau: 855-411-2372 or 855-2372 (TTY/TTD)
hoặc www.consumerfinance.gov

Call +1- (855) 886-6663

Trợ giúp 24/7