Cơ Hội Việc Làm

Với quan niệm nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của công ty, chúng tôi hướng đến xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và luôn nâng đỡ để nhân viên thăng tiến trong nghề nghiệp. Chúng tôi cũng chủ trương xây dựng một môi trường làm việc không kỳ thị sắc tộc, tôn giáo, nguồn gốc bản thân, quê quán, ngôn ngữ, tuổi tác, phái tính đối với nhân viên.

Nếu quý vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển tiền hay du lịch và đang tìm kiếm cơ hội việc làm, hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: info@tnmonex.com

Call +1- (855) 886-6663

Trợ giúp 24/7