Image

VBA-JE01B2


  • Description: Bánh rau câu 3D "Phước Lộc Thọ" (30cmx22cmx7cm)

Product # : VBA-JE01B2

Description

- Hình ảnh mang tính chất minh hoạ,
màu sắc và thiết kế có thể khác nhau tùy theo mùa và từng địa phương.

Additional Information

Call +1- (855) 886-6663

Trợ giúp 24/7