Image

ENTRUST MILK


  • Description: - GIÀU DINH DƯỠNG.
    - TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH
    - TỐT CHO TRẺ EM TỪ 3 TUỔI TRỞ LÊN, THÍCH HỢP CHO PHỤ NỮ MANG THAI.
    - BỔ SUNG CHẤT DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI GIÀ, KÉN ĂN VÀ NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG.

Product # : ENTRUST 1

Description

- GIÀU DINH DƯỠNG.
- TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH
- TỐT CHO TRẺ EM TỪ 3 TUỔI TRỞ LÊN, THÍCH HỢP CHO PHỤ NỮ MANG THAI.
- BỔ SUNG CHẤT DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI GIÀ, KÉN ĂN VÀ NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG.

* SÀI GÒN : $82/CASE
* TỈNH: $87/CASE

Additional Information

Call +1- (855) 886-6663

Trợ giúp 24/7